Betingelser for vores Affiliate Program

(1) Disse vilkår og betingelser gælder for deltagere i The Hypno Academy Danmark Partners Affiliate Program ("Programmet").
(2) I disse vilkår og betingelser betyder "Virksomhed", "vi", "os" og "vores" The Hypno Academy Danmark, det brand, der ejes og drives af The Hypno Academy Danmark, en virksomhed registreret i Danmark under CVR 42121029.
(3) I disse vilkår og betingelser betyder "Affiliate", "dig" og "din" den person eller organisation, der ansøger om at blive deltager i programmet, og som vil acceptere disse vilkår og betingelser, når de tilmelder sig det samme.
(4) Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer du at være bundet af dem og indgår en bindende aftale med os ("Aftalen").

1. Definitioner og fortolkning

 • 1.1 I disse vilkår og betingelser skal følgende vilkår have følgende betydning:
 • "Arbejdsdag" betyder enhver anden dag end lørdag eller søndag, der ikke er en bank- eller helligdag;
 • "Afbestillingspolitik" betyder vores afbestillingspolitik, som kan findes på hjemmesiden
 • "Startdato" betyder datoen for din accept;
 • "Kommissionssats" betyder den procentdel af kommission, der betales af nettosalgsindtægter angivet i underafsnit 11.2;
 • "Fortrolige oplysninger" Tredjepartscookies placeres ikke af os; i stedet placeres de af tredjeparter, der leverer tjenester til os og/eller dig. Tredjepartscookies kan bruges af reklametjenester til at levere skræddersyet annoncering til dig på vores websted, eller af tredjeparter, der leverer analysetjenester til os (disse cookies vil fungere på samme måde som analytiske cookies beskrevet ovenfor).
 • "Nuværende periode" betyder den periode, som parterne kan være i på ethvert givet tidspunkt;
 • "Direkte henvisning" betyder et salg af en ydelse/pakke til en kunde, der er blevet ført til vores hjemmeside via din hjemmeside, hvor denne kunde kan spores direkte fra dit websted til vores uden yderligere mellemmænd;
 • "Intellektuelle ejendomsrettigheder" betyder alle rettigheder, der eksisterer i et ophavsretligt beskyttet værk, varemærke, patent eller design og skal fortolkes i overensstemmelse med Copyright Designs and Patents Act 1988, Trade Marks Act 1994 og Patents Act 1977;
 • "Registreret e-mail-adresse" betyder e-mail-adressen på affiliaten som angivet i dine registreringsdata;
 • "Registreringsdata" betyder de oplysninger, som Affiliaten angiver ved tilmelding til tilmelding til Programmet;
 • "Servicepakke" betyder et bestemt sæt tjenester, der er tilgængelige fra os via vores hjemmeside som defineret i paragraf 7; og
 • "Viltid" betyder aftalens gyldighedsperiode, som defineret i paragraf 17 i disse vilkår og betingelser, hvor du skal deltage i programmet under de vilkår og betingelser, der er angivet i aftalen.

2. Tilmelding til programmet

 • 2.1 Ved at tilmelde dig programmet accepterer du, at du på registreringstidspunktet vil give nøjagtige og fuldstændige registreringsdata, og at du skal informere os om eventuelle ændringer i dine registreringsdata.
 • 2.2 Efter din accept af disse vilkår og betingelser, med forbehold af vores godkendelse og underklausul 2.4 nedenfor, anses aftalen for at være i kraft. Du vil ikke få tilsendt en underskrevet Affiliate Agreement i papirudgave.
 • 2.3 Vi kan efter vores eget skøn gennemgå din hjemmeside efter din accept af disse vilkår og betingelser. Du vil inden for 10 arbejdsdage blive informeret om resultatet af din ansøgning. Efter din accept af disse vilkår og betingelser, vil du modtage yderligere instruktioner og vejledning, så du kan begynde at markedsføre vores varer.
 • 2.4 Vi kan efter eget skøn vælge at afvise enhver ansøgning uanset årsag (og er ikke forpligtet til at oplyse sådanne årsager). Årsager til, at en ansøgning kan blive afvist omfatter, men er ikke begrænset til, indhold på dit websted, der:
 • 2.4.1 er på nogen måde ulovlig, skadelig, truende, obskøn, chikanerende, diskriminerende, ærekrænkende, uetisk eller på anden måde stødende;
 • 2.4.2 faciliterer eller fremmer vold, terrorisme eller enhver anden kriminel aktivitet;
 • 2.4.3 er seksuelt eksplicit; eller
 • 2.4.4 krænker eller hjælper eller tilskynder til krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, der tilhører en part.

3. Firma / Affiliate Relation

 • 3.1 Intet i disse vilkår og betingelser skal udgøre eller anses for at skabe et partnerskab mellem parterne; den skal heller ikke, medmindre det udtrykkeligt er angivet, udpege eller anses for at udpege nogen Part som repræsentant for nogen anden Part til noget formål.
 • 3.2 Med forbehold for udtrykkelige bestemmelser om det modsatte i disse vilkår og betingelser, har du ingen ret eller bemyndigelse til og må ikke udføre nogen handling, indgå nogen kontrakt, fremsætte nogen erklæring, give garanti, pådrage dig noget ansvar, påtage dig nogen forpligtelse , hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået, af enhver art på vores vegne eller binder os på nogen måde.

4. Website Links

 • 4.1 I dit Affiliate Dashboard vil der være det nødvendige materiale til et hyperlink til vores hjemmeside. Disse materialer vil inkludere HTML-koden til linket og/eller et udvalg af grafikfiler, som HTML-koden skal anvendes på.
 • 4.2 HTML-koden, som den vises i dit Affiliate Dashboard, skal kopieres nøjagtigt og må ikke ændres på nogen måde. Manglende overholdelse af denne betingelse kan resultere i, at du ikke modtager kredit for salg af Servicepakker, der er genereret via dit websted.
 • 4.3 Under ingen omstændigheder må nogen af de grafiske filer leveret af os på nogen måde ændres uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Du må ikke bruge dine egne grafikfiler til at linke til vores side.
 • 4.4 Alle grafikfiler, som vi kan levere til brug som links, kan blive vist på hele dit websted, som du finder passende, med forbehold for vores forudgående samtykke (som ikke skal tilbageholdes urimeligt), som skal indhentes i alle tilfælde. Vi forbeholder os retten til at anmode om ændring eller fjernelse af et link fra din hjemmeside.
 • 4.5 Du er forpligtet til at påtage dig det fulde ansvar for at vedligeholde alle links til vores hjemmeside fra din hjemmeside, og der ydes ikke erstatning eller kommision for fejl i links eller lignende i trafik fri dine links til vores hjemmeside..

5. Vedligeholdelse af websted og indhold

 • 5.1 Hver part er eneansvarlig for at vedligeholde og opdatere sin egen hjemmeside. Med forbehold af bestemmelserne i denne paragraf 5 og paragraf 14 nedenfor, har ingen af parterne nogen forpligtelser over for den anden part i forhold til vedligeholdelse eller indhold af deres hjemmeside.
 • 5.2 I henhold til underklausul 5.3 i disse vilkår og betingelser må ingen af parterne hoste noget indhold, der:
 • 5.2.1 er på nogen måde ulovlig, skadelig, truende, obskøn, chikanerende, diskriminerende, uetisk, ærekrænkende eller på anden måde stødende;
 • 5.2.2 letter eller fremmer vold, terrorisme eller enhver anden kriminel aktivitet;
 • 5.2.3 er seksuelt eksplicit; eller
 • 5.2.4 krænker eller hjælper eller tilskynder til krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, der tilhører en part.
 • 5.3 Ingen af parterne er forpligtet til at forhåndsscreene indhold tilføjet til deres hjemmeside af tredjeparter; i tilfælde af, at en af parterne modtager en skriftlig meddelelse fra den anden om indhold, der falder ind under det, der er beskrevet i underklausul 5.2 i denne aftale, skal sådant indhold fjernes inden for 5 hverdage efter modtagelsen af en sådan meddelelse.

6. Visning af virksomhedsoplysninger

 • 6.1 Som affilieret kan du frit vise priser og andre oplysninger vedrørende vores servicepakker. Det er dit ansvar at holde sådanne oplysninger ajourført gennem din egen indsats; vi vil ikke give dig opdateringer om prisoplysninger.
 • 6.2 Vi forbeholder os retten til at ændre priser til enhver tid i overensstemmelse med vores egne politikker.
 • 6.3 Dit ansvar: Som The Hypno Academy Danmark-partner accepterer du, at:
 • 6.3.1 Du er ansvarlig for at give os fuldstændige og nøjagtige kontooplysninger og for at holde disse oplysninger ajour. Sådanne oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til: kontaktoplysninger, betalingsoplysninger, skatteoplysninger og andre detaljer, vi måtte have brug for. Vi forbeholder os retten til at anmode om yderligere data vedrørende alle de websteder, hvor du promoverer The Hypno Academy Danmark og den kampagnepraksis, du bruger. Undladelse af at give nøjagtige oplysninger kan resultere i udelukkelse fra programmet, suspension eller opsigelse af din Affiliate-konto og fortabelse af eventuelle provisioner.
 • 6.3.2 Du bør ikke oprette mere end én Affiliate-konto.
 • 6.3.3 Du bør handle i god tro for at henvise kunder med et godt omdømme.
 • 6.3.4 Du kan ikke selv henvise, og du vil ikke modtage provision på dine egne konti. Du bør ikke bruge vores program til at henvise virksomheder, som du ejer, eller som du har aktier eller andre interesser i.
 • 6.3.5 Du bør ikke foretage handlinger eller komme med anbefalinger til dine henvisninger, der resulterer i et potentielt indtægtstab for The Hypno Academy Danmark.
 • 6.3.6 Du bør ikke deltage i incitamentsprogrammer og websteder med forretningsmuligheder, ved at bruge markedsføringspraksis, der kan være uetisk eller sandsynligvis tiltrække kunder, og som ikke har et godt omdømme.
 • 6.3.7 Du bør ikke på vegne af dine henvisninger eller opfordre dine henvisninger til at bruge på deres The Hypno Academy Danmark-konti noget ophavsretligt beskyttet eller tredjepartsmateriale uden de korrekte licenser.
 • 6.3.8 Du må ikke kopiere, ændre eller modificere nogen ikoner, knapper, bannere, grafik, filer eller indhold indeholdt i The Hypno Academy Danmark'-links, inklusive, men ikke begrænset til, at fjerne eller ændre nogen copyright- eller varemærkemeddelelser, uden at forudgående skriftlig godkendelse fra os.
 • 6.3.9 Du bør ikke engagere dig i nogen blackhat SEO/spam-linkbuildingsteknikker for at generere flere henvisninger til The Hypno Academy Danmark.
 • 6.3.10 Indsend annoncer på stødende, ulovlige, hadefulde, pornografiske eller på anden måde usmagelige websteder.
 • 6.3.11 Du accepterer ikke at overtræde nogen gældende lov.
 • 6.3.12 Hvis vi opdager et mønster i din tilknyttede praksis, som efter vores rimelige mening overtræder ethvert aspekt af T&C, forbeholder vi os retten til at suspendere eller afslutte din affilierede konto og annullere alle udestående provisionsbetalinger.
 • 6.4 Affiliate annoncering. Upassende måder at annoncere på omfatter, men er ikke begrænset til:
 • 6.4.1 Brug af enhver ulovlig eller spam-metode til annoncering, f.eks. uopfordret e-mail, en uautoriseret placering af linket i fora, nyhedsgrupper, opslagstavler osv.;
 • 6.4.2 Byde på søgeord og sætninger, der indeholder varemærket The Hypno Academy Danmark, eller variationer eller stavefejl af det varemærkebeskyttede udtryk på kampagner med betaling pr. klik eller betal pr. visning på søgemaskinerne (Google, Yahoo, MSN, Ask, Bing eller andre) uden vores forudgående godkendelse. Du har ikke tilladelse til at bruge The Hypno Academy Danmark-websted(erne) som vist URL i PPC-annoncer og til at linke direkte til eller omdirigere til The Hypno Academy Danmark-websted(erne);
 • 6.4.3 Brug af ikke-unikt ophavsretskrænkende indhold til at promovere The Hypno Academy Danmark;
 • 6.4.4 Brug af trafik genereret af pay to read, pay to click, bannerudveksling, klikudveksling, PPV-annoncering, pop-up/under eller lignende metoder;
 • 6.4.5 Tilvejebringelse af cash back, belønninger eller enhver anden form for incitament til at opnå salget uden vores forudgående godkendelse;
 • 6.4.6 Tilbyde prisbesparelsesmetoder, herunder kupon(er), kupon(er), rabatkoder eller merværditilbud uden vores forudgående godkendelse;
 • 6.4.7 Brug af vores reklame- og salgsfremmende materialer, varemærke eller navn på en måde, der påvirker vores image negativt;
 • 6.4.8 Brug af iframes eller andre teknikker eller teknologier, der placerer din affiliate tracking-cookie på andre måder end et faktisk klik-through;
 • 6.4.9 Brug af link-cloaking eller maskeringsteknikker eller -teknologi med det formål at promovere The Hypno Academy Danmark på websteder og/eller netværk, der ikke udtrykkeligt er angivet i din affilierede profil, og skjule den pågældende trafikkilde;
 • 6.4.10 Din(e) hjemmeside(r) må IKKE indeholde uanstændigt, uanstændigt, ulovligt eller pornografisk materiale eller andet materiale, der anses for at være stødende. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, bigotteri, had, pornografi, satanisk materiale, varemærke- og copyright-materiale, alt indhold af voksen karakter osv. Udpegningen af ethvert materiale som sådan er underlagt vores rimelige mening;
 • 6.4.11 Dit(e) domænenavn(e), virksomhedsnavn, logo, varemærke, produkt(er), projekt(er), service(r) må IKKE indeholde søgeord og sætninger, der indeholder varemærket The Hypno Academy Danmark eller noget andet variationer eller stavefejl, der til forveksling ligner The Hypno Academy Danmark varemærke, navn, logo eller domænenavn uden vores forudgående godkendelse;
 • 6.4.12 Dit(e) domænenavn(e), virksomhedsnavn, logo, varemærke, dit(e) produkt(er), projekt(er), service(r) må IKKE indeholde søgeord og sætninger, der indeholder eller til forveksling ligner tredjepartsvaremærker, navne, logoer eller domænenavne, medmindre du er blevet behørigt godkendt af varemærkeindehaveren.
 • 6.4.13 The Hypno Academy Danmark har eneret til at beslutte, om en kampagnemetode, du bruger, er passende. Brugen af en annoncemetode, som vi anser for upassende, kan resultere i advarsel, suspendering eller opsigelse af din affilierede konto og annullering af alle udestående provisionsbetalinger.

7. Servicepakker

Vi leverer tjenester via vores hjemmeside i kurser, bundter og abonnementer. Beskrivelser af disse pakker er tilgængelige i thehypnoacademy.dk. I dit Affiliate Dashboard vil du være i stand til at se alle de produkter, som du får kommission for.

8. Kundehenvisningskrav

 • 8.1 Vilkår og betingelser vedrørende henvisning af kunder til os via links på din hjemmeside kan findes på vores hjemmeside på thehypnoacademy.dk/affiliate-program-terms.
 • 8.2 Vi forbeholder os retten til at ændre sådanne vilkår og betingelser til enhver tid og vil give dig 10 arbejdsdages skriftligt varsel om enhver sådan ændring.

9. Ordrer

 • 9.1 Vi forpligter os til at gøre vores bedste og rimelige bestræbelser på at behandle og opfylde alle ordrer på kurser og uddannelse afgivet af henviste kunder genereret af tilknyttede selskaber.
 • 9.2 Vi forbeholder os retten til at afvise enhver ordre, der ikke overholder kravene til kundehenvisning, der er beskrevet i paragraf 8 i disse vilkår og betingelser.
 • 9.3 Det er vores fulde ansvar at sikre, at alle ordrer gennemføres, og at leveringen af tjenester udføres i overensstemmelse med vores serviceniveauaftaler. Vi er ansvarlige for ordreindtastning, betalingsbehandling, annulleringer og al efterfølgende kundeservice. Du skal ikke have yderligere involvering med kunden eller gennemførelsen af transaktionen, og alle kunder vil blive gjort opmærksomme på det samme.

10. Affiliate salgsrapportering

 • 10.1 Vi sporer følgende elementer i alt salg:
 • 10.1.1 oprindelse;
 • 10.1.2 Valgt kursus / uddannelse; og
 • 10.1.3 genereret omsætning.
 • 10.2 Fuldstændige rapporter om alt salg genereret via links på dit websted vil være tilgængelige i dit affilierede dashboard. Vi forbeholder os retten til at ændre formen og indholdet af sådanne rapporter uden varsel.

11. Provision og henvisningsgebyrer

 • 11.1 Du vil blive betalt kommission efter de satser, der er angivet i underparagraf 11.2, for nettooverskuddet af salg genereret via din hjemmeside.
 • 11.2 Provision skal beregnes på følgende grundlag:
 • 11.2.1 Uanset afsnit 11.2.3 vil alt salg, der er et resultat af direkte henvisninger, tiltrække en provision på provision såfremt beløbet er betalt online via hjemesiden.
 • 11.2.2 I tilfælde af, at en kunde, der er et resultat af en direkte henvisning, tilkøber mere ved det første salg, som du har optjent provision for, vil en sådan fornyelse tiltrække en provision på provision. Hvor en kunde ikke laver tilkøb i slutningen af den pågældende pakkes oprindelige periode, men genaktiverer produktet på et senere tidspunkt, finder underklausul 11.2.3 anvendelse.
 • 11.2.3 Cookies og IP-logs vil identificere kunder, der tidligere er blevet henvist via din hjemmeside. I tilfælde af at sådanne kunder identificeres, vil salg, der ikke falder ind under underklausul 11.2.2 (medmindre der henvises direkte fra en anden affiliates hjemmeside) til en kommission på provision.
 • 11.3 Afsnit 11.2.3 gælder kun indtil udløbet eller fjernelse af vores cookies af kunden eller i en periode på x dage angivet på systemet dage efter den seneste direkte henvisning for en bestemt kunde, alt efter hvad der er først.
 • 11.4 I tilfælde af at en kunde ikke kan spores, eller ikke betaler online ved køb (f.eks istedet via faktura) betales der ingen kommission.
 • 11.5 Provision beregnes først, når vi har modtaget fuld betaling fra kunden. Først når betalingen er modtaget i sin helhed, vil salget blive logget på dit affilierede dashboard, men det vil blive vist som afventende i x dage angivet på systemet dage efter ordren er gennemført (denne tidsperiode afspejler den tidsfrist, der er angivet i vores annulleringspolitik ).
 • 11.6 Provisionsudbetalinger vil blive planlagt til den 20. i hver kalendermåned. Hver affiliate vil kun modtage provision for abonnementer, der har passeret deres x-dages grænse, hvilket afspejler "tilbagebetalingsgarantien"/refusionsperioden beskrevet i vores annulleringspolitik. Det mindste udbetalingsbeløb er x f.eks. DKR 100 i provision pr. affiliate.
 • 11.7 Provision vil blive sendt til PayPal-e-mail-adressen på den affilierede eller bankkonto som angivet i deres registreringsdata. Eksisterende The Hypno Academy Danmark-abonnenter kan få en del af deres provision i form af gratis kurser eller salgsfremmende kreditter tilføjet til deres konti, op til summen af deres månedlige eller årlige abonnementsgebyrer, der skal betales til The Hypno Academy Danmark. Eventuelle efterfølgende provisioner sendes til deres PayPal-konto, som beskrevet ovenfor.
 • 11.8 I tilfælde af tilbagebetalinger, der er udstedt af en eller anden grund, herunder, men ikke begrænset til, bedrageri, og hvor sådanne tilbagebetalinger ikke sker på grund af vores skyld, kan du blive kontaktet for at arrangere tilbagebetaling af enhver relateret provision.
 • 11.9 Enhver provision, der betales til dig, skal være baseret på salgsindtægter minus eventuel skyldig skat; dog kan du stadig være skattepligtig af din provision. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser anerkender du hermed, at du er eneansvarlig for betaling af skat af enhver indkomst, du måtte generere gennem din involvering i Programmet.
 • 11.10 Vi forbeholder os retten til at ændre vores provisionssatser til enhver tid. Du vil blive givet 10 arbejdsdages forudgående skriftlig varsel ("Opsigelsesperioden") om enhver sådan ændring. Du vil få mulighed for at fravælge programmet inden for varselperioden og vil, ved udnyttelsen af denne mulighed, få udbetalt enhver kommission, du tilkommer dig, uanset kravet om samlede provisionsindtjening angivet i underparagraf 11.6 ovenfor.

12. Varemærker

 • 12.1 Ved din deltagelse i Programmet giver vi dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, royaltyfri licens til at bruge vores logoer og varemærker (vores "varemærker").
 • 12.2 Du må kun bruge vores varemærker i det omfang, det er nødvendigt for at etablere links og udføre dine forpligtelser som en associeret virksomhed i henhold til disse vilkår og betingelser.
 • 12.3 I tilfælde af at du ønsker at bruge vores varemærker til andre formål uden for disse vilkår og betingelser, må du ikke gøre det uden forudgående skriftligt samtykke, og et sådant samtykke må ikke tilbageholdes urimeligt.
 • 12.4 Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer du hermed at:
 • 12.4.1 vores varemærker forbliver The Hypno Academy Danmarks ejendom, medmindre og indtil vi overdrager disse mærker til en tredjepart;
 • 12.4.2 intet i disse vilkår og betingelser skal anses for at give dig nogen ejendomsret til vores varemærker; og
 • 12.4.3 du må ikke bestride gyldigheden af vores varemærker.

13. Intellektuel ejendomsret

 • 13.1 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er vi de eneste og eksklusive ejere af alle intellektuelle ejendomsrettigheder ("IPR'er") på vores hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til: al kode, tekst, lyd, video, grafik, fotografier og andre billeder, der danner en del af webstedet. Vi er også de eneste og eksklusive ejere af alle intellektuelle ejendomsrettigheder, som kan eksistere i enhver understøttende dokumentation, som omfatter, men ikke er begrænset til, stedsplaner, kort, designskitser og andet forberedende materiale.
 • 13.2 Vi er de eneste og eksklusive ejere af alle intellektuelle ejendomsrettigheder, som kan eksistere i alle fremtidige opdateringer, tilføjelser og ændringer til vores hjemmeside, sådant materiale inklusive eventuel understøttende dokumentation.

14. Tilknyttede garantier og skadesløsholdelse

 • 14.1 Ved at acceptere disse vilkår og betingelser garanterer og anerkender du hermed, at:
 • 14.1.1 Your website does not and will not contain any content that:
 • a) er på nogen måde ulovlig, skadelig, truende, obskøn, chikanerende, diskriminerende, ærekrænkende eller på anden måde stødende;
 • b) faciliterer eller fremmer vold, terrorisme eller enhver anden kriminel aktivitet;
 • c) er seksuelt eksplicit; eller
 • d) krænker eller hjælper eller tilskynder til krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, der tilhører en part.
 • 14.1.2 Dit websted er og skal forblive funktionelt og, i henhold til bestemmelserne i paragraf 19 i disse vilkår og betingelser, rimelig nedetid for vedligeholdelse eller adgangsbegrænsninger for tredjeparter, tilgængelig for alle brugere af internettet;
 • 14.1.3 Alle nødvendige autoriteter, samtykker og godkendelser er opnået med hensyn til dine forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser og vil forblive gyldige og effektive i hele løbetiden;
 • 14.1.4 Dine forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser udgør juridiske, gyldige og bindende forpligtelser for dig. Sådanne forpligtelser skal være direkte, ubetingede og generelle forpligtelser; og
 • 14.1.5 Du vil ikke henvise til os på nogen måde i nogen uopfordrede e-mailkampagner eller andre spam-praksis, som du måtte udføre.
 • 14.2 Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer du, at du skal holde os fuldt ud skadesløs for alt ansvar, tab, skader, omkostninger og udgifter (herunder advokatudgifter), som er tilkendt eller pådraget eller betalt af os som følge af eller i forbindelse med:
 • 14.2.1 brud på enhver garanti givet af dig i forhold til dit websted;
 • 14.2.2 enhver påstand om, at din hjemmeside krænker patent, ophavsret, varemærke eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende enhver anden person, undtagen i det omfang, kravet opstår som følge af overholdelse af vilkår fastsat af os; og
 • 14.2.3 enhver handling eller undladelse foretaget af dig eller dine medarbejdere, agenter eller underleverandører i udførelsen af dine forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser.

15. Ansvarsfraskrivelser

 • 15.1 Vi giver ingen garanti eller erklæring om, at vores hjemmeside, programmet eller servicepakker, der sælges gennem programmet, vil opfylde dine eller dine besøgendes krav, at de vil være af tilfredsstillende kvalitet, at de vil være egnede til et bestemt formål, at de vil ikke krænke tredjeparters rettigheder, at de vil være kompatible med alle systemer, at de vil være sikre, og at alle oplysninger, der gives, vil være nøjagtige.
 • 15.2 Vi giver ingen garanti for specifikke resultater fra brugen af vores hjemmeside eller fra tilmelding til programmet.
 • 15.3 Vi garanterer ikke, at vores hjemmeside forbliver funktionel og tilgængelig for alle brugere af internettet.

16. Ansvar

 • 16.1 Vi er ikke ansvarlige over for dig for indirekte eller følgeskader, som du måtte lide, selvom et sådant tab er rimeligt forudsigeligt, eller hvis vi er blevet informeret om muligheden for, at et sådant tab kan opstå.
 • 16.2 Vores fulde ansvar over for dig i forbindelse med ethvert brud på vores kontraktlige forpligtelser, ethvert brud på garantien, enhver repræsentation, erklæring eller skadevoldende handling eller undladelse, herunder uagtsomhed, der opstår under eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser eller aftalen, er begrænset til $1 .
 • 16.3 Uanset andre bestemmelser i disse vilkår og betingelser er vores ansvar over for dig for død eller tilskadekomst som følge af vores egen uagtsomhed eller vores medarbejderes, agenters eller underleverandørers forsømmelighed ikke begrænset.

17. Løbetid og opsigelse

 • 17.1 Disse Vilkår og Betingelser og Aftalen træder i kraft og bliver bindende på Ikrafttrædelsesdatoen og fortsætter i kraft i en periode på 12 måneder fra denne dato ("Oprindelig periode"). Efter den indledende periode vil din tilmelding til programmet automatisk blive fornyet for på hinanden følgende perioder på 12 måneder (hver en "fornyelsesperiode"), medmindre og indtil den opsiges i overensstemmelse med denne paragraf 17.
 • 17.2 Hver af parterne kan opsige aftalen ved at give 10 arbejdsdages forudgående skriftlig meddelelse til den anden:
 • 17.2.1 på et hvilket som helst tidspunkt, hvor den anden Part har begået et væsentligt brud på disse Vilkår og Betingelser eller Aftalen, og et sådant brud er forblevet uafhjælpet 10 Arbejdsdage efter at have modtaget skriftlig meddelelse om dette brud; eller
 • 17.2.2 hvis den anden Part træder i likvidation, hvad enten den er tvangsmæssig eller frivillig (undtagen med henblik på bona fide rekonstruktion eller sammenlægning med den anden Parts forudgående skriftlige godkendelse), eller indgår aftale med eller indgår en aftale med sine kreditorer eller laver en generel overdragelse til fordel for sine kreditorer, eller hvis den har en kurator, leder, administrativ kurator eller administrator udpeget over hele eller i det væsentlige hele sin virksomhed eller formue, eller hvis den ophører med eller truer med at ophøre med at udøve sin virksomhed, eller foretager en væsentlig ændring i sin virksomhed, eller hvis den bliver udsat for en lignende proces i henhold til udenlandsk lov.
 • 17.3 Hver af parterne kan anmode om opsigelse af Aftalen ved udløbet af den nuværende periode uanset årsag, forudsat at der gives skriftlig meddelelse mindst 10 arbejdsdage før udgangen af den nuværende periode.
 • 17.4 Ved opsigelse af Aftalen af en eller anden grund skal du fjerne de links, der er etableret under disse vilkår og betingelser.
 • 17.5 Ved opsigelse af Aftalen uanset årsag, ophører alle tildelte licenser også.
 • 17.6 I tilfælde af, at vi opsiger aftalen i overensstemmelse med underklausul 17.2.1, fortabes enhver provision, som du skylder dig på det tidspunkt.

18. Fortrolighed

 • 18.1 Hver part (en "modtagende part") skal holde de fortrolige oplysninger, der tilhører den anden part (en "leverende part"), fortrolige og hemmelige og må ikke bruge eller videregive eller gøre de fortrolige oplysninger tilgængelige, direkte eller indirekte, for nogen person andre end dets embedsmænd og medarbejdere, der har brug for de fortrolige oplysninger for at gøre det muligt for den modtagende part at udføre sine forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser, og forudsat at sådanne embedsmænd og medarbejdere også er forpligtet til at holde sådanne fortrolige oplysninger fortrolige og hemmelige. Ovenstående forpligtelser gælder ikke for oplysninger, som den modtagende part har erhvervet, og som:
 • 18.1.1 på tidspunktet for dets erhvervelse var i det offentlige domæne; eller
 • 18.1.2 på et senere tidspunkt kommer til offentlig ejendom uden skyld fra den Modtagende Part.
 • 18.2 Hver part accepterer og påtager sig hermed:
 • 18.2.1 at al Fortrolig Information skal være og til enhver tid skal forblive den Leverende Parts eneste og eksklusive ejendom;
 • 18.2.2 at dets ret til at bruge fortrolige oplysninger helt ophører ved opsigelse af aftalen; og
 • 18.2.3 at returnere til Leverandøren ved opsigelse af Aftalen alt materiale indeholdende Fortrolig Information (inklusive oplysninger gemt på digitale medier) eller dele heraf og alle kopier heraf.

19. Force Majeure

Ingen af parterne i disse vilkår og betingelser er ansvarlige for fejl eller forsinkelser i udførelsen af deres forpligtelser, hvis en sådan fejl eller forsinkelse skyldes en årsag, som ligger uden for den pågældende parts rimelige kontrol. Sådanne årsager omfatter, men er ikke begrænset til, strømsvigt, internetudbydersvigt, arbejdskampe, civile uroligheder, brand, oversvømmelse, storme, jordskælv, terrorhandlinger, krigshandlinger, statslige handlinger eller enhver anden begivenhed, der ligger uden for kontrol med den pågældende part.

20. Fratrædelse

Parterne er enige om, at i tilfælde af, at en eller flere af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser findes at være ulovlige, ugyldige eller på anden måde ikke håndhæves, skal disse bestemmelser anses for at være adskilt fra resten af disse vilkår og betingelser. Resten af vilkårene og betingelserne er gyldige og kan håndhæves.

21. Notice

Unless otherwise stated in these Terms & Conditions, the Parties agree that all notices to be served under the Agreement shall be in writing and may be sent by email to the other Party’s Registered Email Address.

22. Meddelelse

 • 22.1 Disse vilkår og betingelser skal inkorporere og angive hele aftalen og forståelsen mellem parterne og skal erstatte alle tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler, forståelser eller arrangementer vedrørende programmet eller forholdet mellem parterne. Ingen af parterne er berettiget til at påberåbe sig nogen aftale, forståelse eller arrangement, der ikke er udtrykkeligt angivet i disse vilkår og betingelser, bortset fra enhver svigagtig fremstilling.
 • 22.2 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet andetsteds i disse vilkår og betingelser, kan aftalen kun ændres med et dokument underskrevet af begge parter.

23. Generelt

 • 23.1 Ingen dispensation - Parterne er enige om, at ingen af parternes undladelse af at håndhæve udførelsen af nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser skal udgøre et afkald på retten til efterfølgende at håndhæve denne bestemmelse eller nogen anden bestemmelse i disse vilkår og betingelser. En sådan svigt skal ikke anses for at være et afkald på tidligere eller efterfølgende misligholdelse og skal ikke udgøre en vedvarende afkald.
 • 23.2 Ikke-eksklusivitet - Forholdet mellem parterne skal være og forblive ikke-eksklusivt. Begge parter kan frit indgå i lignende forhold med andre parter.
 • 23.3 Ikke-overdragelse - Du må ikke overdrage nogen eller alle dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser eller aftalen uden vores forudgående skriftlige samtykke, og et sådant samtykke må ikke tilbageholdes urimeligt.

24. Generelt

 • 24.1 Disse vilkår og betingelser og aftalen er underlagt lovene i Danmark. 

 • 24.2 Enhver tvist mellem parterne i forbindelse med aftalen falder inden for jurisdiktionen af domstolene i Danmark