Betingelser for tilmelding & køb

BETINGELSER FOR TILMELDING

  • For at beskytte dig som elev.
  • For at beskytte os som undervisere.
  • For at sikre succesfulde forløb og korrekt gennemførelse.

Tilmeldingsfrist 
Gerne 30 dage før kursusstart som det seneste, af hensyn til antal af deltagere og evt. udsættelse ved for få tilmeldte.

Tilmelding online, på mail eller telefon er bindende uanset.

Ved tilmelding, bekræfter du automatisk vores betingelser, samt hæfter for din tilmelding og betaling uanset om du møder op eller ej.

Vigtigt
Når du har bestilt uddannelse eller pakkeløsning, er det dit eget ansvar at tilmelde dig de enkelte hold online direkte fra vores hjemmeside. Gør du ikke det kan vi ikke garantere en plads.
Først når du er tilmeldt her vil du modtage den relevante information tilhørende den uddanneelse du skal på.

Betaling 
Der skal betales fuldt beløb af oplyst pris eller tilbud ved tilmelding, og din plads er først endeligt reserveret når betaling er gennemført. Sker dette ikke til tiden kan det være en anden får pladsen, og du skal på næste hold.

Din tilmelding er stadig bindende selvom der ikke betales til tiden, eller der slet ikke betales.

I særlige tilfælde kan der tilbydes finansiering via eksternt selskab, eller rate betaling via TheHypnoAcademy.dk

Ved rabatter eller pakkeløsninger, kan indhold ikke byttes rundt. Ønskes der ændringer kan vi ikke garantere at samme rabat kan opnås, da alt vil blive takseret efter vejledende priser.

Tilmeldt uddannelse kan ikke ombyttes til andet end tilmeldte uddannelse medmindre der indgås særlig aftale, og dette bliver evt mod en merpris.

Hvis der i forbindelse med tilbud og rabat, ikke betales til tiden som aftalt, vil prisen efter 7 dage over betalingsfrist konverteres om til oprindelig pris med krav om straksbetaling, og stadig bindende tilmelding.

Uddannelser, kurser & workshops:
Her gælder alm. listepris – eller den tilbudspris der fremgår af hjemmesiden.

Behandling & Mentorship:
Her gælder alm. listepris – eller den tilbudspris der fremgår af hjemmesiden.

Betalingsmetode:
Du kan betale via bankoverførsel, PayPal, eller efter aftale med Mastercard eller Visakort på uddannelsesstedet.

Hvor og hvornår
Kurserne afholdes på det sted, der er angivet på hjemmesiden eller i uddannelsesfolderen.

Kursusstart & udsættelse
Alle kurser og uddannelser er betinget af et minimums deltagerantal. Er dette ikke opfyldt er vores normale praksis at udsætte starten i ca. 1 måned. Alle tilmeldte bliver meddelt herom, og vi forventer dette meddeles senest 14 dage før kursus/uddannelsesstart.
Dog gennemføres de fleste kurser uden problemer, og du kan altid spørge inden tilmelding.

Forplejning og overnatning
Prisen for forplejning og evt. overnatning er ikke inkluderet i uddannelsesprisen, og du sørger selv for overnatning/forplejning, med mindre andet fremgår. Dog tilbydes der kaffe, te og vand i forbindelse med uddannelserne/kurserne. Vi anbefaler at overnatte ved uddannelse over flere dage. Det giver tid til ro og fordybelse.

Kursusafgiften
Kursusmaterialer er inkluderet i prisen. I nogle tilfælde fremsendes manualer eller lignende på PDF fil, som kursisten så selv skal medbringe i printet udgave. Uddannelsesafgiften er ikke momspligtig iht. gældende lov. Måtte bestemmelserne herom ændre sig, er den oplyste kursusafgift stedse at opfatte som nettoprisen ekskl. moms.

Hvis du eller vi bliver forhindret?
Evt. afmelding skal foregå skriftligt, være rettet til TheHypnoAcademy.dk/ på mp@thehypnoacademy.com

Uddannelsesgebyret refunderes ikke, ej heller ved sygdom eller force majure da tilmelding er bindende. Dog vil vi i enkelte få tilfælde af dokumenteret sygdom imødekomme en refundering, baseret på en vurdering af samtlige interessenter i TheHypnoAcademy.dk. Som alternativ vil vi tilbyde plads på et fremtidigt hold, så du stadig får det du har bestilt.

Udeblivelse fra enkelte moduler eller lignende giver ikke mulighed for rabat, modregning eller fritagelse for betaling, men kan betyde at du ikke kan gennemføre eksamen og ikke certificeres.

Alle uddannelser betragtes som en samlet 1. gangs betaling, også selvom den er delt i rater. Ratebetaling er udelukkende et tilbud til den enkelte elev for at gøre evt. betaling nemmere eller mere overskuelig.

Såfremt du efterfølgende inden for 12 måneder deltager på et tilsvarende kursus hos os, kan du her deltage gratis eller mod betaling af difference.

Er du forhindret nogle timer på enkelte kursusdage, kan du rådføre dig med underviseren. Der tilbydes ikke ekstra undervisning, eller særbehandling udenfor fastlagt undervisning.

Forcemajeure og lignende forhold 
Måtte der hos TheHypnoAcademy.dk opstå situationer der er ligger under force majeure, herunder hos dennes instruktør(er) opstå sygdom eller forhold, der forhindrer eller vanskeliggør uddannelsens gennemførelse helt eller delvist i form af instruktør, lokaler eller lignende, forbeholder THA sig retten til at flytte/aflyse eller afbryde uddannelse til senere færdiggørelse snarest herefter, evt. efter aftale med eleven, uden at der heraf kan udledes krav af hvad art nævnes kan eller tilbagebetaling af deltagergebyr. Dog forpligter THA sig til at tilbyde lignende uddannelse på senere tidspunkt uden merpris for eleven. En evt. angivet instruktør kan erstattes af en eller flere andre instruktører såfremt disse er kvalificerede.

Copyright og rettigheder
Alt udleveret materiale må ikke kopieres eller offentliggøres til 3. part uden skriftlig samtykke fra TheHypnoAcademy.dk, samt der må ikke undervises eller instrueres til 3. part i de teknikker og metoder TheHypnoAcademy.dk udleverer/underviser i uden skriftlig samtykke. Derfor følger ophavsrettigheder og rettigheder til alt indhold i undervisningen samt udleveret materiale ene og alene TheHypnoAcademy.dk. Overtrædelse af dette medfører stævning/erstatningskrav.

Forbehold 
Vi ønsker stedse at tilbyde den nyeste viden, hvorfor der tages forbehold for ændringer i kursusindhold samt ændringer i tidsplan, afholdestid og sted og øvrigt.

Afbrydelse 
Ønsker du at afbryde uddannelsen efter tilmelding, tilbage betales der ikke noget da det er bindende tilmelding.
Har du købt en pakke via tilbud eller lignende, og ønsker du ændringer eller afbrydelse efter start, så betragtes tilbuddet som ophørt da det sælges som samlet pakke der skal afsluttes i den form det er. Ved ændringer eller afbrydelse, konverteres de bestilte uddannelser og kurser om til listepris, og herefter gælder alminde betingelser.

Accept af deltagerbetingelser 
Ved betaling af uddannelses/kursusgebyr eller tilmelding online, pr. mail eller telefon indvilger eleven/betaleren i ovenstående betingelser for deltagelse, samt hæftelse for eventuel resterende betaling(er) som der inden tilmelding vil være henvist til.

BETINGELSER FOR KØB

  • For at beskytte dig som kunde.
  • For at beskytte os som leverandører.
  • For at sikre succesfulde forløb og korrekt genneførelse.

BETALING:
Alle betalinger er online, og du kan betale med Visa, Mastercard, Dankort og Mobilepay. Hvis ikke du har den mulighed kan du kontakte os på mp@thehypnoacademy.com

Når betaling er gennemført vil du modtage en mail med et link, hvorfra du kan downloade filen.

Der er 14 dages fortrydelsesret på alle online produkter.

FILER:
Kan downloades på det tilsendte link, og alle filer er MP3 format. Filerne skal downloades inden 24 timer efter betaling. Herefter lukkes linket. Der er 14 dages fortrydelsesret på køb såfremt produktet ikke er downloadet.

COPYRIGHT:
Alle filer er beskyttet af copyright, og må ikke kopieres eller videre distribueres til 3 part. Overtrædelse af dette medfører erstatningskrav.

BETINGELSER FOR KØB AF BILLETTER TIL FOREDRAG & EVENTS:

BETALING:
Alle betalinger er online. Du behøver ikke nogen konto, og du kan betale med Visa, Mastercard, Dankort og Mobilepay. Hvis ikke du har den mulighed kan du kontakte os på mp@thehypnoacademy.com

Når betaling er gennemført vil du modtage en mail med et link/billet som skal benyttes i indgangen.